Програми з фізики


Тематичне планування навчального матеріалу 
Фізика. 7 клас. (1 год. на тиждень), (35  уроків)

Програма : Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-11 класи. –  К.: Ірпінь: Перун, 2005;
Підручник: Божинова Ф.Я., М.М.Кірюхін, О.О.Кірюхіна фізика 7 клас, Х, Ранок, 2007

№ п\п
№ уроку в темі
Дата уроку

Тема уроку
Домашнє завдання
Корекційна робота
Тема: «Починаємо вивчати фізику» (9 год)
1
1


Фізика – наука про природу.
Л.Р.№1 «Фізичний кабінет і його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті»
§ 1

2
2


Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Фізичні величини та їх вимірювання.

§ 2,3, 4
 вправи стор 15, 21

3
3


Вимірювання та вимірювальні пристрої. Л.Р.№2 «Визначення ціни поділки приладу»

повт § 2,3,4

4
4


Зв'язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями.


§ 1 – 4, 8 повідомлення

5
5


Навколишній світ, в якому ми живемо. Простір, час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу.
Л.Р.№3 «Вимірювання часу»
§ 5
Вправи стор 29

6
6


Виміру простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму.
Л.Р.№ 4 «Вимірювання лінійних розмірів тіл на площі поверхні».
§ 5
Завдання стор 34

7
7


Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія магнітів. Сила – міра взаємодії. Енергія.
Л.Р.№ 5 «Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин та газів»
§ 6, 7

8
8


Узагальнюючий урок. Розв’язування задач.


§ 1 – 7
Вправи стор 46
Таблиця стор 52

9
9


Письмовий залік з теми «Починаємо вивчати фізику»


Тест стор 54
Т.О.
Тема: «Будова речовини» ( 8 год)
10
1


Фізичне тіло і речовина, маса тіла, одиниці маси, вимірювання маси тіл.
Л.Р.№ 6 «Вимірювання маси тіл»

§ 9
Вправи стор 64

11
2


Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Дифузія.
Л.Р. № 7 «Дослідження явища дифузії в рідинах і газах»
§ 12,13,14
Вправи стор 84

12
3


Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.
§ 15,16
Вправи стор 99

13
4


Густина речовини. Розв’язування задач.§ 10

14
5


Розв’язування задач.Вправи стор 72

15
6


Л.Р.№ 8 «Визначення густини твердих тіл»


Вправи стор 88,93

16
7


Розв’язування задач.§ 11
Вправи стор 78
Підсумки розділу 2

17
8


Контрольна робота з теми «Будова речовини»Тест стор 108
Т.О.
Тема: «Світлові явища» ( 16 год)

18
1


Оптичні явища в природі. Джерела та приймачі світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне та місячне затемнення.

§ 17,20

19
2


Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало.


 § 21,22

20
3


Л.Р.№ 9 «Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала»


Вправи стор 132,138

21
4


Проходження світла в різних оптичних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ.

§ 23

22
5


Дисперсія світла. Кольори тіл.§ 25

23
6


Л.Р.№ 10 «Утворення кольорової гамми світла шляхом накладання променів різного кольору»

Вправи стор 147

24
7


Розв’язування задач.Вправи стор 154

25
8


Самостійна робота.§ 24
Вправи стор 163

26
9


Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.

§ 26,27

27
10


Л.Р.№ 11 «Визначення фокусної відстані тонкої лінзи»


Вправи стор 169

28
11


Фотометрія. Сила світла й освітленість


§ 18,19

29
12


Вади зору. Окуляри§ 28

30
13


Оптичні прилади

§ 28

31
14


Л.Р.№ 12 «Складання найпростішого оптичного приладу»

Вправи стор 176

32
15


Розв’язування задач

Вправи стор 183

33
16


Контрольна робота з теми: «Світлові явища»
Підсумки стор 184
Т.О
34Екскурсія «Фізика навколо нас»
3 год

35Екскурсія «Оптичні явища в природі»
3 годГрафік проведення письмових робіт з фізики 7 клас (1 година)
Тема
Робота
Дата проведення
Починаємо вивчати фізику
Л.Р.№1 «Фізичний кабінет і його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті»

Л.Р.№2 «Визначення ціни поділки приладу»

Л.Р.№3 «Вимірювання часу»

Л.Р.№ 4 «Вимірювання лінійних розмірів тіл на площі поверхні».

Л.Р.№ 5 «Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин та газів»

Письмовий залік з теми «Починаємо вивчати фізику»

Будова речовини
Л.Р.№ 6 «Вимірювання маси тіл»

Л.Р. № 7 «Дослідження явища дифузії в рідинах і газах»

Л.Р.№ 8 «Визначення густини твердих тіл»


Контрольна робота з теми «Будова речовини»

Світлові явища
Л.Р.№ 9 «Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала»


Л.Р.№ 10 «Утворення кольорової гамми світла шляхом накладання променів різного кольору»


Л.Р.№ 11 «Визначення фокусної відстані тонкої лінзи»


Л.Р.№ 12 «Складання найпростішого оптичного приладу»


Контрольна робота з теми: «Світлові явища»

Всього:   Лабораторних робіт – 12       Контрольних робіт – 2      Письмовий залік – 1        Екскурсії – 2


Тематичне планування навчального матеріалу 
Фізика. 8 клас. (2 год. на тиждень), (70 уроків)

Програма : Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-11 класи. –  К.: Ірпінь: Перун, 2005;
Підручник: Божинова Ф.Я., М.М.Кірюхін, О.О.Кірюхіна Фізика 8 клас, Х, Ранок, 2008

№ п\п
№ уроку в темі
Дата уроку

Тема уроку
Домашнє завдання
Корекційна робота
Тема: «Механічний рух» (15 год)
1
1


Механічний рух. Траєкторія. Шлях§1
Вправа 1

2
2


Прямолінійний рівномірний рух§2

3
3


Графічне представлення руху§2
Вправа 2

4
4


Л.Р.№1 «Вимірювання швидкості руху тіла»


повт § 1 – 2
творче завдання стор 22

5
5


Прямолінійний нерівномірний рух


§3,4
Вправа 3

6
6


Розв’язування задач


§3,4
Вправа 4

7
7


Рух по колу§5
Вправа 5

8
8


Л.Р.№2 «Вимірювання частоти обертання»


§5
Творче завдання стор 28

9
9


Механічні коливання§6
Вправа 6

10
10


Л.Р.№3 «Дослідження коливань маятників»


повт §6

11
11


Звук. Характеристики звуку.


§ 7,8
Вправа 7

12
12


Л.Р.№4 «Вивчення характеристик звуку»


повт § 7,8


13
13


Розв’язування задач

Вправа 8

14
14


Розв’язування задач

Підсумки стор 44, тест стор 46

15
15


Контрольна робота з теми «Механічний рух»

стор 48-49
Т.О.
Тема: «Взаємодія тіл» (21 год)
16
1


Взаємодія тіл. Закон інерції


§ 9,10,11

17
2


Взаємодія і сили


§ 9,10,11
Вправа 9,10,11

18
3


Сили пружності


§ 13

19
4


Л.Р.№5 «Конструювання динамометра»


§ 13
Вправа 13

20
5


Сила тяжіння. Вага і невагомість.


§12
Вправа 12

21
6


Л.Р.№6 «Вимірювання сили тяжіння динамометром»

§12
Вправа 12

22
7


Сила тертя


§14

23
8


Л.Р.№ 7 «Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання»

§ 14
Вправа 14

24
9


Момент сили. Умова рівноваги важеля.


§ 15

25
10


Л.Р.№8 «Вивчення умови рівноваги важеля»

§ 15
Вправа 15

26
11


Блоки. Похила площина.


§16

27
12


Тиск твердих тіл.


§17
Вправа 17

28
13


Тиск рідин і газів


§ 18,19
Вправа 18,19

29
14


Закон Паска ля. Сполучені посудини


§ 19,21

30
15


Л.Р.№9 «Зважування тіл гідростатичний методом»

§ 19,21
Вправа 19,21

31
16


Атмосферний тиск


§20
Вправа 20

32
17


Манометри. Гідравлічні машини. Насоси.

§ 22
Вправа 22

33
18


Виштовхувальна сила. Закон Архімеда.


§23
Вправа 23

34
19


Умови плавання тіл

§ 24,25
Вправа 24,25

35
20


Узагальнюючий урок. Розв’язування задач
Підсумки стор 128, тест стор 130

36
21


Контрольна робота з теми «Взаємодія тіл»

Стор 134,135
Т.О.
Тема: «Робота і енергія» (10 год)
37
1


Механічна робота.


§ 26
Вправа 26

38
2


Потужність


§ 27

39
3


Розв’язування задач


§ 26,27
Вправа 27

40
4


Механічна енергія. Потенціальна енергія піднятого над Землею тіла, деформованої пружини.
§ 28
Вправа 28

41
5


Кінетична енергія рухомого тіла


§ 29
Вправа 29

42
6


Закон збереження механічної енергії


§ 30
Вправа 30

43
7


Машини і механізми. Золоте правило механіки

§ 31,32
Вправа 31

44
8


Л.Р.№ 10 «Визначення ККД похилої площини»

Вправа 32

45
9


Розв’язування задач


Підсумки стор 163, тест стор 164

46
10


Контрольна робота з теми «Робота і енергія»

Стор 166 - 167
Т.О.
Тема: «Теплові явища» (22 год)
47
1


Внутрішня енергія.


§ 33,34
Вправа 33, 34

48
2


Способи зміни внутрішньої енергії. Конвекція. Випромінювання.

§35,36,37,38


49
3


Теплова рівновага і температура.


§33 – 38
Вправа 35,36

50
4


Л.Р.№11 «Вимірювання температури за допомогою різних термометрів»

Вправа 37,38

51
5


Кількість теплоти. Питома теплоємність теплоти.


§39

52
6


Л.Р.№12 «Визначення питомої теплоємності речовини»


§ 39
Вправа 39

53
7


Тепловий баланс


§40

54
8


Л.Р.№13 «Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури»
§ 40
Вправа 40

55
9


Енергія палива. ККД нагрівача


§ 41

56
10


Л.Р.№ 14 «Визначення ККД нагрівача»


§ 41
Вправа 41

57
11


Розв’язування задач.


Вправа 41

58
12


Плавлення і кристалізація твердих тіл. Питома теплота плавлення та кристалізації тіл.

§ 44, 45

59
13


Рівняння теплового балансу при плавленні й кристалізації тіл. Графіки плавлення й кристалізації.
§ 44, 45
Вправа 44

60
14


Розв’язування задач


§ 44, 45
Вправа 45

61
15


Пароутворення й конденсація. Кипіння. Питома теплота пароутворення й конденсації.

§ 46, 47

62
16


Графіки пароутворення й конденсації.


§ 46, 47

63
17


Розв’язування задач.

Вправа 46, 47


64
18


Контрольна робота з теми «Теплові явища»
Тест стор 242

65
19


Теплові двигуни. Двигун внутрішнього згоряння. Парова турбіна.

§ 42, 43

66
20


ККД теплового двигуна. Теплові двигуни і захист навколишнього середовища.

Вправа 42, 43

67
21


Розв’язування задач
Підсумки стор 240

68
22


Підсумковий залік з теми «Теплові явища»
Тест стор 242
Т.О.
69Екскурсія.


70Екскурсія. Тематичне планування навчального матеріалу 
Фізика. 9 клас. (2 год. на тиждень), (70 уроків)

Програма : Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-11 класи. –  К.: Ірпінь: Перун, 2005;
Підручник: Шут М.І. Мартинюк М.Т. Благодаренко Л.Ю. Фізика 9 клас, К, Ірпінь, 2009

№ п\п
№ уроку в темі
Дата уроку

Тема уроку
Домашнє завдання
Корекційна робота
Тема: «Електричне поле» (8год)
1
1


Електризація тіл. Два роди електричних зарядів. Електроскоп. Електричне поле.
§ 1, завдання 1

2
2


Дискретність електричного заряду. Електрон. Будова атома. Йон.
§ 2,3 завдання 2,3

3
3


Пояснення електризації тіл. Закон збереження електричного заряду.

§ 4, 5 завдання 4,5

4
4


Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.

§ 6 завдання 6

5
5


Розв’язування задач.

§ 1 – 6

6
6


Л.Р.№ 1 «Дослідження взаємодії заряджених тіл»

§1 – 6
підсумки стор 40

7
7


Розв’язування задач

§ 1 – 6 тест стор 41

8
8


Контрольна робота з теми «Електричне поле»


Т.О.
Тема: «Електричний струм» ( 35 год)
9
1


Електричний струм. Дії електричного струму.

§ 7, 8

10
2


Джерела струму. Електричне коло.


§ 11, 12, 13

11
3


Провідники, напівпровідники та діелектрики. Електричний струм в металах. Напрям струму.
§ 9,10

12
4


Сила струму та її випромінювання. Амперметр.

§ 14, завдання 7

13
5


Електрична напруга та її вимірювання. Вольтметр

§ 15 завдання 8

14
6


Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями. Розв’язування задач.
§ 7 – 15

15
7


Л.Р.№ 2 «Вимірювання сили струму за допомогою амперметра».
Л.Р.№ 3 «Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра»
§ 7 – 15

16
8


Електричний опір. Залежність опору провідника від його розмірів та речовини.
§ 16, 17 завдання 9

17
9


Питомий опір провідника. Реостати.


§ 18, 19

18
10


Л.Р.№4 «Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу, матеріалу провідника»
§ 18, 19

19
11


Закон Ома для однорідної ділянки кола


§ 16 – 19

20
12


Розв’язування задач.


§ 16 – 19

21
13


Л.Р.№5 «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра»

§ 16 – 19

22
14


Розв’язування задач.
Самостійна робота.

§ 7 – 19

23
15


Послідовне та паралельне з’єднання провідників

§ 20

24
16


Розв’язування задач


§ 20 завдання 10

25
17


Л.Р.№6 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників»

§ 20

26
18


Л.Р.№7 «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників»

§ 20

27
19


Залежність опору провідника від температури. Розв’язування задач

§ 7 – 20

28
20


Контрольна робота


§ 7 – 20

29
21


Робота і потужність електричного струму

§ 21 завдання 11

30
22


Розв’язування задач


§ 21 завдання 11

31
23


Л.Р.№8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»

§ 21 завдання 11

32
24


Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом. Практичне використання теплової дії струму.
§ 22

33
25


Розв’язання задач.


§ 23

34
26


Електричний струм у розчинах та розплавах електролітів. Застосування електролізу.
§ 24

35
27


Закони електролізу.


§ 25, 26 

36
28


Розв’язування задач


§ 24 – 26

37
29


Л.Р.№9 «Дослідження явища електролізу»

§  24 – 26
завдання 12

38
30


Розв’язування задач. Самостійна робота.

§ 24 – 26

39
31


Електропровідність напівпровідників. Залежність струму в напівпровідниках від температури. Термістори.
§ 27

40
32


Електричний струм в газах. Самостійний і несамостійний розряди.

§ 28, 29

41
33


Застосування струму в газах.


§ 30, 31

42
34


Розв’язування задач


Підсумки стор 126
Тест стор 129

43
35


Контрольна робота з теми «Електричний струм»

§ 7 – 31
Т.О.
Тема: «Магнітне поле» (10 год)
44
1


Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда.


§ 32, 33

45
2


Магнітне поле прямого провідника зі струмом.

§ 34

46
3


Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів.

§ 32 – 34

47
4


Електромагніти та їх застосування.


§ 35

48
5


Л.Р.№ 10 «Складання найпростішого електромагніту та випробування його дії»
§

49
6


Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Принцип дії електровимірювальних приладів.
§ 36

50
7


Електричні двигуни. Гучномовець


§ 37

51
8


Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея

§ 38

52
9


Розв’язування задач


§ 32 – 38
Завдання 13

53
10


Контрольна робота з теми «Магнітне поле»

§
Т.О.
Тема: «Атомне ядро. Ядерна енергетика» (12 год)
54
1


Атом і атомне ядро. Дослід Резерфорда


§ 39, 40 , 42

55
2


Ядерна модель атома


§39, 40 ,42
 завдання 14

56
3


Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання

§ 41, 42, 43

57
4


Активність радіонуклідів


§ 41 – 43


58
5


Розв’язування задач


§ 41 – 43
Завдання 17

59
6


Дозиметри. Природний радіоактивний фон. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми
§ 44, 45, 46

60
7


Розв’язування задач


§ 44,45,46


61
8


Л.Р.№11 «Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань»

Завдання 18

62
9


Ядерна енергетика


Реферат

63
10


Розвиток ядерної енергетики в України. Екологічні проблеми ядерної енергетики

Конспект

64
11


Розв’язування задач


Підсумки стор 196
Тест стор 197

65
12


Контрольна робота з теми «Атомне ядро. Ядерна енергетика»Т.О.
Узагальнююче заняття ( 3 год)
66Вплив фізики на суспільний розвиток та науково – технічний прогрес. Фізична картина світу


67Роль фізичних методів дослідження в інших  природничих науках68Ядерна енергетика та сучасні проблеми екологіїЕкскурсії ( 2 год)
69Рух рідин і газів по трубах. Закон Бернуллі. Піднімальна сила крила літака.70Механіка і механізація виробництва.


Графік проведення письмових робіт з фізики  9 клас ( 2 години)
Тема
Робота
Дата проведення
Тема: «Електричне поле» (8год)
Л.Р.№ 1 «Дослідження взаємодії заряджених тіл»


Контрольна робота з теми «Електричне поле»

Тема: «Електричний струм» ( 35 год)
Л.Р.№ 2 «Вимірювання сили струму за допомогою амперметра».
Л.Р.№ 3 «Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра»


Л.Р.№4 «Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу, матеріалу провідника»


Л.Р.№5 «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра»


Самостійна робота.


Л.Р.№6 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників»


Л.Р.№7 «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників»


Контрольна робота


Л.Р.№8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»


Л.Р.№9 «Дослідження явища електролізу»


Самостійна робота.


Контрольна робота з теми «Електричний струм»

Тема: «Магнітне поле» (10 год)
Л.Р.№ 10 «Складання найпростішого електромагніту та випробування його дії»


Контрольна робота з теми «Магнітне поле»

Тема: «Атомне ядро. Ядерна енергетика» (12 год)
Л.Р.№11 «Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань»


Контрольна робота з теми «Атомне ядро. Ядерна енергетика»

Екскурсії ( 2 год)
Рух рідин і газів по трубах. Закон Бернуллі. Піднімальна сила крила літака.


Механіка і механізація виробництва.

Всього:   Лабораторних робіт – 11        Контрольних робіт –  5     
Немає коментарів:

Дописати коментар