Програми з математики

8 клас                             АЛГЕБРА
                                  (2 год., всього 70 год.)

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи. Видав. «Перун». Київ.2005
2. Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова.  Алгебра: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2008.
3. Старова О.О.. Алгебра. 8 клас. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. -144 с. – (Серія «Мій конспект»)

з/п
Назва теми
Кількість годин
Контрольні роботи
1.
Раціональні вирази
32
2 + діагностична
2.
Квадратні корені. Дійсні числа
14
1
3.
Квадратні рівняння
18
1
4.
Повторення і систематизація навчального матеріалу
6
1


уроку
Дата провед
Т Е М А     У Р О К У
Кільк. годин
Примітка
Тема 1. Раціональні вирази
32

1.

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок навчального матеріалу за курс 7 класу з теми: «Цілі вирази».
1

2.

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок навчального матеріалу за курс 7 класу з теми: «Системи лінійних рівнянь з двома змінними»
1

3.

Діагностична контрольна робота №1 за курс 7 класу з тем: «Цілі вирази», «Системи лінійних рівнянь з двома змінними» (комбінована)
1

4.

Дроби. Дробові вирази.
1

5.

Дроби. Дробові вирази.
1

6.

Основна властивість дробу
1

7.

Основна властивість дробу
1

8.

Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
1

9.

Дії над дробами. Додавання і віднімання дробів
1

10.

Дії над дробами. Додавання і віднімання дробів
1

11.

Дії над дробами. Додавання  і віднімання дробів
1

12.

Дії над дробами. Додавання  і віднімання дробів


13.

Дії над дробами. Множення дробів
1

14.

Дії над дробами. Множення дробів
1

15.

Дії над дробами. Множення дробів
1

16.

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Раціональні вирази»
1

17.

Контрольна робота №2 (комбінована)
Тема «Раціональні вирази»
1

18.

Корекція знань, умінь, навичок з теми: «Раціональні вирази»
1

19.

Дії над дробами. Ділення дробів
1

20.

Дії над дробами. Ділення дробів
1

21.

Тотожні перетворення раціональних виразів
1

22.

Тотожні перетворення раціональних виразів
1

23.

Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння. Розв’язування раціональних рівнянь
1

24.

Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння. Розв’язування раціональних рівнянь
1

25.

Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння. Розв’язування раціональних рівнянь
1

26.

Степінь з цілим показником і його властивості
1

27.

Степінь з цілим показником і його властивості
1

28.

Степінь з цілим показником і його властивості
1

29.

Стандартний вигляд числа
1

30.

Стандартний вигляд числа
1

31.

Функція у = , її  властивості та графік
1

32.

Функція у = , її  властивості та графік
1

33.

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Степінь з цілим показником»
1

34.

Контрольна робота №3 (комбінована). Тема. Степінь з цілим показником
1

35.

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Степінь з цілим показником»
1


Тема. Квадратні корені. Дійсні числа
14

36.

Функція у = х2 та її графік
1

37.

Функція у = х2 та її графік
1

38.

Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь
1

39.

Рівняння х2 = а
1

40.

Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові множини. Етапи розвитку числа
1

41.

Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня. Добуток і частка квадратних коренів. Тотожність
1

42.

Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня. Добуток і частка квадратних коренів. Тотожність
1

43.

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені


44.

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені
1

45.

Функція у =, її властивості та графік
1

46.

Функція у =, її властивості та графік
1

47.

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Квадратні корені. Дійсні числа»
1

48.

Контрольна робота №4 (комбінована). Тема «Квадратні корені. Дійсні числа»
1

49.

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Квадратні корені. Дійсні числа»
1


Тема. Квадратні рівняння
18

50.

Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування
1

51.

Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування
1

52.

Формула коренів квадратного рівняння
1

53.

Формула коренів квадратного рівняння
1

54.

Формула коренів квадратного рівняння
1

55.

Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних


56.

Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних


57.

Теорема Вієта
1

58.

Теорема Вієта
1

59.

Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
1

60.

Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
1

61.

Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних
1

62.

Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних
1

63.

Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних
1

64.

Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних
1

65.

Повторення тотожних перетворень раціональних виразів
1

66.

Повторення властивостей функцій  у = , у =,у = х2
1

67.

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Квадратні рівняння», «Повторення та систематизація навчального матеріалу»
1

68.

Контрольна робота №5 (комбінована).
Тема «Квадратні рівняння». «Повторення та систематизація навчального матеріалу
1

69.

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Квадратні рівняння», «Повторення та систематизація навчального матеріалу»
1

70.

Підсумковий урок. Розв’язування логічних задач і задач підвищеної складності
1


8 клас                             ГЕОМЕТРІЯ
                                     (2 год., всього 70 год.)

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика.     
     5-12 класи. Видав. «Перун». Київ.2005
2. Г.П. Бевз, В.Г. Бевз, Н.Г. Владімірова.  Геометрія: Підручник для  
     8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2008.
3. Старова О.О. Геометрія. 8 клас. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. -144 с. – (Серія «Мій конспект»)

з/п
Назва теми
Кількість годин
Контрольні роботи
1.
Чотирикутники
24
2 + діагностична
2.
Подібність трикутників
14
2
3.
Многокутники. Площі многокутників
10
1
4.
Розв’язування прямокутних трикутників
14
1
5.
Повторення і систематизація знань
8
1


уроку
Дата провед
Т Е М А     У Р О К У
Кільк. годин
При-мітка
Тема 1. Чотирикутники
24

1.

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок навчального матеріалу за курс 7 класу з теми: «Взаємне розташування прямих на площині»
1

2.

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок навчального матеріалу за курс 7 класу з теми:»Трикутники», «Коло і круг»
1

3.

Діагностична контрольна робота №1 за курс 7 класу з тем: «Взаємне розташування прямих на площині», «Трикутники», «Коло і круг»
1

4.

Чотирикутник, його елементи
1

5.

Паралелограм та його властивості
1

6.

Паралелограм та його властивості
1

7.

Ознаки паралелограма
1

8.

Ознаки паралелограма
1

9.

Прямокутник, ромб, квадрат та  їх властивості
1

10.

Прямокутник, ромб, квадрат та  їх властивості
1

11.

Прямокутник, ромб, квадрат та  їх властивості
1

12.

Прямокутник, ромб, квадрат та  їх властивості
1

13.

Узагальнення і систематизація знань, вмінь та навичок з теми: «Чотирикутники»
1

14.

Контрольна робота №2.
Тема. Чотирикутники
1

15.

Корекція знань, умінь, навичок
1

16.

Теорема Фалеса
1

17.

Середня лінія трикутника, її властивості
1

18.

Середня лінія трикутника, її властивості
1

19.

Трапеція. Середня лінія трапеції, її властивості
1

20.

Трапеція. Середня лінія трапеції, її властивості
1

21.

Вписані та центральні кути
1

22.

Вписані та центральні кути
1

23.

Вписані та описані чотирикутники
1

24.

Вписані та описані чотирикутники
1

25.

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Трапеція. Вписані та описані многокутники»
1

26.

Контрольна робота №3 (комбінована).
Тема. Трапеція. Вписані та описані многокутники
1

27.

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Трапеція. Вписані та описані многокутники»
1


Тема 2. Подібність трикутників
17

28.

Узагальнена теорема Фалеса.
1

29.

Подібність трикутників
1

30.

Ознаки подібності трикутників
1

31.

Ознаки подібності трикутників
1

32.

Ознаки подібності трикутників
1

33.

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Подібність трикутників»
1

34.

Контрольна робота №4 (комбінована).
Тема. Подібність трикутників
1

35.

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Подібність трикутників»
1

36.

Застосування подібності трикутників: властивість бісектриси трикутника
1

37.

Застосування подібності трикутників: середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику
1

38.

Теорема Піфагора
1

39.

Теорема Піфагора
1

40.

Перпендикуляр і похила, їх властивості
1

41.

Перпендикуляр і похила, їх властивості
1

42.

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Теорема Піфагора»
1

43.

Контрольна робота № 5 (комбінована)
Тема. Теорема Піфагора
1

44.

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Теорема Піфагора»
1Тема 3. Многокутники
10

45.

Многокутник та його елементи
1

46.

Опуклі й неопуклі многокутники. Сума кутів опуклого многокутника
1

47.

Вписані й описані многокутники
1

48.

Поняття площі многокутника. Основні властивості площ. Площа прямокутника
1

49.

Площа паралелограма
1

50.

Площа трапеції
1

51.

Площі трикутника
1

52.

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Многокутники. Площі многокутників»
1

53.

Контрольна робота № 6(комбінована).
Тема. Многокутники. Площі многокутників
1

54.

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Многокутники. Площі многокутників»
1


Тема 4. Розв’язування прямокутних трикутників
11

55.

Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника
1

56.

Співвідношення між сторонами й кутами прямокутного трикутника
1

57.

Значення синуса, косинуса й тангенса деяких кутів
1


58.

Розв’язування прямокутних трикутників
1

59.

Розв’язування прямокутних трикутників
1

60.

Розв’язування прикладних задач
1

61.

Застосування тригонометричних функцій
1

62.

Застосування тригонометричних функцій
1

63.

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Розв’язування прямокутних трикутників»
1

64.

Контрольна робота №7 (комбінована).
Тема. Розв’язування прямокутних трикутників
1

65.

Корекція знань, умінь та навичок з теми: «Розв’язування прямокутних трикутників»
1


Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу
5

66.

Повторення означень, властивостей  і ознак всіх видів чотирикутників
1

67.

Повторення означення подібних трикутників та ознак подібності трикутників
1

68.

Повторити поняття многокутника та його елементів, формул для обчислення площ многокутників
1

69.

Контрольна робота №8 (підсумкова).
Тема. Повторення і систематизація навчального матеріалу
1

70.

Корекція знань, умінь та навичок. Підсумковий урок
1

Немає коментарів:

Дописати коментар